Volem informar-vos  dels horaris de les reunions de pares que es faran properament:
 
1r ESO: dimecres dia 2 d'octubre a les 19:00 h
FPbasica i batxillerat: dimarts 8 d'octubre a les 18:30 h
2nESO, 3rESO i 4t ESO: dimarts 8 d'octubre a les 19:00 h
 
Pla de repetidors: també es convocaran als pares dels alumnes repetidors a una reunió a la qual hi assistiran els professors que fan el seu seguiment. Aquesta reunió es durà a terme abans de les reunions de grup, abans esmentades.
 

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470