Construcció de la barrera del pati - FPB Fabricació i Muntatge

L'institut havia de canviar la barrera (corredera de 3,90 x 2,20 m) i els alumnes es varen engrescar a fer-la ells mateixos amb les habilitats apreses durant el curs. A la construcció han participat tots els alumnes de 1r d'FP Bàsica en fabricació i muntatge. A més a més, per tal d'acabar-la, alguns alumnes han vengut al taller de manera voluntària una vegada acabat el curs.

Tot això ha suposat un gran aprenentatge pels joves, a més d'un important estalvi econòmic per l'institut. La directora del centre va fer entrega d'uns diplomes a tots els alumnes en agraiment i reconeixement de la feina feta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470