President:

  • Marta Otero Costa

Cap d’estudis:

  • Maria Antònia Rado

Secretària:

  • Ana Mª Sierra Molina

Representants del professorat:

  • Lavinia Blanes Valdés
  • Isabel Miró Coll

Representants de pares i mares:

  • Ester Guevara

Representant del AMPA:

Representants del alumnat:

Representant del PAS:

  • Maria Teresa Pizá Cañellas

Representant de l’Ajuntament:

  • Cecilia Valls               

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470