El Departament d'Educació Física de l'IES Son Ferrer està integrat per:

  • FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ VAZQUEZ
  • MARIA LAVINIA BLANES VALDES
  • IMMACULADA SASTRE VICENÇ
El departament imparteix les assignatures d' Educació Física a tots els grups d'ESO i a 1r de Batxillerat

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470