El Departament de Filosofia de l'IES Son Ferrer està integrat per:

  • SUSANA BALLESTEROS BORREGO
  • ANDREU VERGER MORLA
  • OCTAVIO CORTES OLIVERAS

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470