El Departament de Física i Química de l'IES Son Ferrer està integrat per:

  • IVÁN LÓPEZ RAMIS
  • VICENS PASTOR ALABAU
 

Aquest departament està al càrrec de les matèries següents:

  1. Física i Química 2n ESO
  2. Física i Química 3r ESO
  3. Física i Química 4t ESO
  4. Física i Química 1r BAT
  5. Física 2n BAT
  6. Química 2n BAT

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470