El Departament d'Informàtica de l'IES Son Ferrer està integrat per:

  • CARLOS SOGORB VALLS
  • JOSE FRANCISCO PAREDES PEREZ
  • PERE JOAN FERRER RAMIS
  • RAFEL AMENGUAL VALLS
  • TONI AMENGUAL SALAS
  • JAUME BOVER RIPOLL
  • BELEN LASERNA BELENGUER
  • DAVID RAFAEL PONS SERVERA
  • JOAQUIN XAUDIERA RAMOS

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470