El Departament de Llengües Estrangeres està integrat per:

  • CECILIA PEDRET MASSANET
  • MARIA ISABEL MESTRE SERRA
  • MARTA ARREGUI FERNANDEZ GRANDE
  • NEREA AMO NAVARRO
  • RIGT ESPINAR MAAT
  • ALICIA MIÑANO MOLINA
  • SERGIO SANCHEZ HERNANDEZ

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470