Recuperació de matèries pendents. Departament de Plàstica

Aquí  trobareu les instruccions per reuperar les matèries pendents que depenen del Departament de Plàstica


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470