Protocol desperfectes

Aquí trobareu el protocol que es seguirà en cas de desperfectes a l'IES.

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470