Secretaria

Secretària del centre:

  • Ana Mª Sierra Molina

Administratives:

  • Antònia Juan Solà (Cap de Secretaria)

L'horari d'atenció de la secretaria és de:

  • 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres.

 

Tots els tràmits (certificacions, beques, compulses, ...) s'han de sol·licitar amb 48 hores d'antelació.

Qualsevol variació de dades (direcció, telèfon, representant legal, ...) s'ha de comunicar a la secretaria del centre.

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470